Navigace: Nádraží v Brně > Úvodem

Úvodem

Rychlost.cz - poptávka připojení

Kam s ním, nebo co s ním?  K čemu je nádraží?

 

Již dlouhá deselitetí probíhá v Brně nekonečná diskuze. Kam s ním a co s ním? A o co vlastně jde?

No přece o brněnské hlavní nádraží. Nejen o nádraží, ale i o rozsáhlé území, které se za nádražím rozprostírá a kde se dnes převážně nachází trní a býlí. Však také největší část tohoto území se nazývá Trnitá. Proč asi?

Brněnské Hlavní nádraží již za ta léta diskuze strádalo a málem se nám rozpadalo. Koleje se všelijak kroutily, někde se málem propadaly, pražce se rozpadaly, voda nám všude zatékala, výhybky se zasekávaly a v zimě zamrzly. Vlaky musely dojíždět a vyjíždět pomalu a opatrně.

Nádražní budovy bez údržby stárnuly, podchody byly plné stánků a špíny a okupovali je bezdomovci a různé divné existence. Cestující, přijíždějící do Brna z toho málem jímala hrůza.

 

Proč tomu tak je?

Požadavek stěhování nádraží

Dlouhá desetiletí největší stavební a železniční odborníci i brněnští urbanisté prosazují stěhování nádraží kilometr od města kamsi do kopřiv u řeky k rozpadající se budově železniční polikliniky, kterou byla stavba nového nádraží v osmdesátých letech již zahájena. Z doposud nijak nezveřejněných důvodů byla přerušena. Poté byla na počátku nového století výstavba obnovena a poté zase zastavena. V této další etapě se čirou náhodou podařila jedna užitečná věc. Postavila se umývárna vlakových souprav, která nyní ke spokojenosti všech dobře slouží.

 

Jaké mají odborníci důvody ke stěhování nádraží?

Stavaři, zejména zastoupení v představenstvu Hospodářské komory, chtějí za každou cenu stavět „Na zelené louce“. Může se snadno postavit velká stavba bez nějakého omezení a prakticky bez potíží. Ve městě o tom nebude téměř nikdo vědět a nebudou tak nikoho až do dokončení stavby rušit. Je to stavba bez rizik a komplikací v průběhu stavby. Jak se dostanou cestující k novému nádraží je vůbec nezajímá. Hlavní představitelé Hospodářské komory mají však největší vliv i hospodářskou moc.

Železniční odborníci, zastoupení ve vedení České Komory Autorizovaných Inženýrů a Techniků, chtějí také novou stavbu, protože když by se cokoliv dělo se stávajícím nádražím, museli by řešit náročné výluky, které jsou jejich postrachem. Tvrdí dále, že stávající nádraží nezvládne budoucí požadavky na kapacitu a chtějí nové velké nádraží kam se všechny vlaky v klidu a pohodě poskládají. Rovněž je nezajímá, jak se cestující k nádraží dostanou. Při tom hlavní představitelé ČKAIT usměrňují další růst a vývoj všech autorisovaných inženýrů, projektantů i stavitelů. Stanovisko komory je též převedeno do Českého Svazu Stavebních Inženýrů, kde nesmí být ve výboru zastánce ponechání nádraží v centru.

Urbanisté placení magistrátem jsou ještě náročnější. Za každou cenu chtějí urbanizovat. Požadují vytrhat všechny koleje, na jejich místo dovézt obrovská množství zeminy rovnající se čtvrtině špilberkského kopce a po celé trase kolejiště vybudovat obrovské parky. Za těmi parky si původně přáli obrovské nové městské centrum, pak se však postupně uskrovňovali až na dnešní požadavek nové městské obytné čtvrti. Samozřejmě s novou městskou třídou. Jsou přesvědčeni, že po postavení nového nádraží ta měststská čtvrt s tou novou městskou třídou k novému nádraží doroste. Nejsou si však jisti za jak dlouho. Prý to může trvat až 40 let.

Všichni výše uvedení oficiální odborníci již odmítají jakoukoliv diskuzi a trvají na postupném naplňování výhledů územního plánu, jehož základ byl vytvořen v padesátých letech za budovatelského enthusiasmu. V tomto územním plánu, i v jeho novém návrhu je dosavadní kolejiště zcela překryto zelenou barvou a nikdo nepozná, kde vlastně nádraží dnes je.

 

Co se mezitím přihodilo.

Nezávislí odborníci a aktivisté přišli v devadesátých letech s myšlenkou integrovaných dopravních systémů, kterou se pak v Brně a Jihomoravském kraji podařilo již městským a krajským odborníkům uvést do perfektně fungujícího Integrovaného Dopravního Systému, jehož funkce je zejména založena na centrálním dopravním uzlu. Ten spočívá v dokonalém dokonalém propojení železničního systému s terminálem tramvajovým na zastávkách Hlavní nádraží a Nové Sady. Tento centrální dopravní uzel odvádí největší dopravní práci celého IDS.

Pokud by tento základní dopravní uzel někdy někdo roztrhl, tak by IDS zkolabovalo. Tisícovkám studentů, kteří využívají IDS k cestě do svých škol by nezbylo, než si v Bazarech nakoupit levné ojeté vozy a Brno by bylo zaplaveno takovou mírou automobilové dopravy, že by se všechny dopravní tepny zcela ucpaly a přišel by kolaps automobilové dopravy.

Tato skutečnost byla potvrzena dopravními studiemi provedenými v roce 2015. Cestování by se lidem nesmírně ztížilo dalšími přestupy a prodloužilo by se přibližně o 10 minut. a to navždy. Již nikdy by se nepodařilo dosáhnout tak dokonalého propojení železnice s MHD jako je tomu dnes.

Na objednávku odborné veřejnosti vypracovali v roce 2012 aktivisté sdružení v Občanské Koalici pro Nádraží v Centru projekt modernizace nádraží v centru. Tento projekt se podařilo prosadit do srovnání s oficiálním projektem přestěhovaného nádraží do srovnávacích studií, které prokázaly , že modernisovat dnešní nádraží v centru zcela úspěšně lze. Projektu byly přiznány stejné kvality jako projektu přestěhovaného nádraží. Projekt nádraží v centru byl nazván Nádraží Pod Petrovem a projekt přestěhovaného nádraží byl nazván Nádraží U Řeky. V průběhu srovnávacích studií byl projekt Nádraží Pod Petrovem úmyslně upraven tak, aby jeho náklady byly vyšší, než náklady Nádraží U Řeky, ale v ostatních srovnávacích parametrech vždy vykazuje přednosti před Nádražím U Řeky. Oba projekty byly zařazeny do Studie proveditelnosti, jejíž termín ukončení byl několikrát oddalován, zejména z toho důvodu, že zpracovatelé měli největší problém v tom jak v nepřehledných tabulkách znovu zvýhodnit Nádraží U Řeky.

České Komoře Architektů se podařilo v roce 2015 znovu obnovit diskuze o poloze nádraží v Brně. Tyto diskuze sice nepřinesly řešení, ale přinesly spoustu nových nápadů.

Čirou náhodou se stala jedna velmi zajímavá příhoda. Po jedné takové diskuzi jsem se sešel s Ing. Nejezchlebem, náměstkem GŘ SŽDC jen tak na takové popovídání o tom co a jak dál. Ing. Nejezchleb pak pravil: “Co kdybychom to nádraží opravili, protože diskuze se bezvýsledně povedou dlouhá léta“. V ten moment mi doslova blesklo, že jde o geniální nápad, což jsem mu téměř s nadšením potvrdil. Na dotaz, zda opravit úplně všechno se vším pravil „Samozřejmě ano“. Pak jsme si plácli s tím, že Ing. Nejezchleb pro to udělá vše co je třeba. A skutečně udělal.

To naše nádražíčko se již pomaloučku potichoučku opravilo všechno se vším. I s těmi kolejemi, pražci, výhybkami, tentokrát vyhřívanými, s nástupišti i s patřičným zabezpečením. Opravy byly provedeny v roce 2019 a životnost těchto oprav se uvažuje 24 let. Takže příštích 25 let se vůbec nemusíme bát, že nám to nádraží někdo přestěhuje. Jsem také pevně přesvědčen, že se do územního plánu musí být znovu zamalována i ta kolejiště, protože územní plány se zpravidla dělají na dalších 20 let.

Počátkem roku 2016 se díky nesmírnému úsilí, které vyvinul náměstek primátora Martin Ander ve spolupráci s Českou Komorou Architektů, uskutečníla se první mezinárodní urbanistická soutěž na řešení území Trnitá a přilehlých oblastí. O soutěž byl obrovský zájem a přinesla vynikající návrhy.

Jednoznačně prokázala, že to území Trnitá se svým okolím lze bezproblémově urbanizovat při zachování nádraží v centru.

Ve Vídni bylo nedávno uvedeno do plného provozu Hlavní nádraží v centru, dříve Wien Sud, kde šlo přímo o příklad, jak takovou rekonstrukci a modernizaci na pokraji centra provést. Přímo školní případ pro Brno. 

V listopadu 2017 byla dokončena studie proveditelnosti, která prokázala, že vše je možné a proveditelné, i to, že každá z variant má přínosy pro společnost. Přesto byla v červnu 2018 za jakýchsi podivných okolností Centrální Dopravní Komisí Ministerstva Dopravy ČR schválena znovu odsunutá poloha, přesto, že při schvalovacím jednání bylo prokázáno, že Nádraží U Řeky nepropustí potřebnou nákladní dopravu.

Podívejte se na další stránky, kde uvádím co všechno se kolem stěhování nádraží dělo. Stránky budu doplňovat dalšímy příběhy. a aktuality uvádím na konci kapitoly "Závěry"

Tyto stránky byly vytvořeny postupně do toho roku 2018.  V roce 2023 vše nějak utichlo, jen se občas objeví pěkné obrázky jakéhosi Nového nádraží. Vše co je na těchto stránkách napsáno zůstává stále v platnosti a třeba přijdou znovu někdy v budoucnosti jako potřebné pro posuzování polohy hlavního nádraží v Brně

_______________________________________

Protože většina odborníků však neví a nezná k čemu nádraží slouží tak Občanská koalice Nádraží v centru vydala v únoru 2018 vysvětlující noviny, tak si je prohlédněte.

__________________________

 

Snad jednou i ty nejváženější osobnosti města pochopí k čemu to nádraží je. 

© nadrazi-v-brne.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma