Modernizace Hlavního nádraží v Brně

Rychlost.cz - poptávka připojení

Poznámka: Pokud se Vám na tabletu zobrazí jen tato kapitola otočte tablet na šířku, aby se Vám zjevila celá webová stránka a začněte úvodem..

Návrh modernizace nádraží v centru z roku 1990

V roce 1990 se uskutečnila v rámci Československého Svazu Stavebních inženýrů interní soutěž na řešení hlavního brněnského nádraží jako nádraží v centru. Soutěže se zůčastnili všichni tehdejší špičkoví dopravní odborníci. Jednoznačně a jednomyslně tehdy zvítězil návrh Dr.Ing. Rudolfa Nedvěda.

S Rudolfem Nedvědem jsem tehdy spolupracoval na urbanistickém i celkovém řešení. Bohužel jsme nesehnali žádného sponzora a projekt tak nebyl dopracován do všech podrobností a upadl v zapomenutí.

Dnes jsou už k dispozici jen reprodukce z článku, uveřejněného v časopise "Architekt". I ty nám mohou dát obrázek o celkovém řešení, které také může být považována jako jedna z možností řešení nádraží v centru.

O této soutěži byly pak smazány veškeré stopy a zachovala se jen v paměti pamětníků, kterých ubývá.

Postup výstavby měl být takový, že se začne odzadu s dnešními kolejemi 5 a 6, které se v rovné poloze za plného provozu postaví na ocelových sloupech (mostní konstrukci) včetně nástupišť a úpravy podchodů. Výluka bude jen pro zapojování do stávajícího kolejiště. Pak bude pokračovat odstranění starých kolejí 5 a 6 a stavbou kolejí 3 a 4 z vnitřního prostoru. Potřebné mechnismy pro stavbu budou přemisťovány pod již novou konstrukcí kolejí 5 a 6. Postup pak bude obdobně pokračovat na dnešních kolejích 1 a 2. Výluky by vždy byly pro zapojování nových kolejí. Tyto výluky lze vhodnými postupy zredukovat na minimum.

Takto vznikne volný prostor pod kolejištěm, ze kterého se po dokončení stavby kolejiště a nástupišť vytvoří parkoviště pro cca 1 000 aut a přístupové prostory pro cestující.

Takto zvolený postup výstavby by rušil nádražní provoz jen minimálně, do přednádražního prostoru by vůbec nezasahoval, a výluky by bylo možno řešit tak jako se řeší i v dnešní době zavedením některých vlaků přes Dolní nádraží.

Vazba na autobusovou dopravu byla řešena přestavbou autobusového nádraží před Grandhotelem, které by bylo dvoupodlažní. Horní podlaží pro severní směry, dolní podlaží pro jižní směry.

Již tehdy byl takto dán základ pro Integrovaný Dopravní Systém, protože u hlavního nádraží by byla sousteděna jak městská hromadná doprava, tak doprava autobusová i doprava individuální a byl by to základní dopravní uzel města.

Na tento návrh pak navázala Občanská Koalice Nádraží v Centru (OK NvC) projektem, který je uveden v kapitole "Nádraží Pod Petrovem".

Postup výstavby u Nádraží Pod Petrovem by bylo rovněž možno přizpůsobit výše uvedenému postupu výstavby

 

 

Urbanistické řešení návrhu zpracované Ing.arch. Josefem Myslivcem

 

Součástí řešení bylo i autobusové nádraží,

 

uvažované jako dvoupodlažní před Grandhotelem

 

 

 

 

 

Časopis Architekt 1990/24

Rozprava o projektu Dr.Ing. Rudolfa Nedvěda a Brněnského Kolegia Nezávislých Řešitelů

© nadrazi-v-brne.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma