Navigace: Nádraží v Brně > Návrh Josefa Šumbery

Návrh Josefa Šumbery

Rychlost.cz - poptávka připojení

Pan Josef Šumbera byl byl víceméně utajený člen Kolegia Nezávislých Řešitelů, protože pracoval jako překladatel na Magistrátu Města Brna. Předtím dlouho pracoval v údržbě na hlavním nádraží a lze říci, že znal snad každou kolej a každou výhybku. Navíc byl seznámen se všemi zákoutími celého nádraží a byl nejlépe seznámen s celým provozem.

S Josefem Šumberou jsme připravovali návrh nejjednodušší a nejlevnější rekonstrukce a modernizace nádraží. Návrh byl založen na prodloužení dnešních nástupišť o poštovní koleje směrem k Malé Americe, čímž by se dosáhlo prořebné délky nástupišť.V první variantě bylo zvažováno jenom prodloužení stávajích kolejí, v druhé variantě bylo zvažováno přidání pátého nástupiště ke zvýšení potřebné kapacity. Z rozpracovaných návrhů se bohužel zachovaly jen následující dvě skizy.

1. varianta                                                                             2. varianta

  

Tyto návrhy mohou být vodítkem při řešení tzv. nulové varianty ve studii proveditelnosti, nebo při řešení tzv. štíhlejší varianty modernizace nádraží. Může to být vodítkem i architektu Janu Sapákovi a Ing.arch. Ivanu Rullerovi, kteří tuto štíhlejší variantu prosazují. Všechno je možné. Tato štíhlejší varianta ve spojení s podzemním nádražím VRT je dobře řešitelná. Situování podzemního nádraží nejrychlejěí trasy VRT, navržené Ing. Kalčíkem lze této variantě přizpůsobit. 

© nadrazi-v-brne.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma